شبی با شهید بابایی

دانشگاه اراک در شب 28 اردیبهشت 95حال و هوای دیگری داشت همه برای بدرقه دوست و همکارشانآمده بودند دانشگاه میزبان شهیدی بود که تا چند روز پیش سر پرست خوابگاه امیر کبیر دانشگاه بود علیرضا بابایی این شهید گرامی که در روز ولادت حضرت عباس (ع) با ازدست دادن دست راست و چشم هایش آسمانی شد، برای آخرین شب میهمان دانشگاه بود وبادوستان و همکارانش وداع کرد در این مراسم دختران آن مرحوم سخنانی در خصوص پدر شهیدشان ایراد کردند.

2016_05_18/1463532655_11.jpg 2016_05_18/1463532655_12.jpg 2016_05_18/1463532655_13.jpg 2016_05_18/26.jpg 2016_05_18/11.jpg 2016_05_18/25.jpg 2016_05_18/119.JPG 2016_05_18/120.JPG 2016_05_18/126.JPG 2016_05_18/122.JPG
قبلی 1 2 بعدی
12 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری