بازديد اعضاي شوراي اسلامي كلان شهر اراك از دانشگاه اراك

بازديد اعضاي شوراي اسلامي كلان شهر اراك از دانشگاه اراك

اعضای محترم شوراي اسلامي كلان شهر اراك از طرح ها و پروژه هاي عمراني دانشگاه اراك بازديد نمودند و درجريان پيشرفت پروژه هاي عمراني و فضاي فيزيكي دانشگاه اراك قرار گرفتند. در اين بازديد مهندس صورتگر مدير فني دانشگاه با تشريح وضعیت پروژه هاي عمراني  در خصوص اعتبارت لازم جهت تكميل پروژه هاي در حال احداث مواردي را ايراد فرمودند.

مهندس تاج آباد ریاست محترم شوراي اسلامي شهر اراك در اين بازديد اظهار داشتند با عنايت به تعدد پروژه هاي عمراني نيمه تمام و محدود بودن اعتبارات عمراني دانشگاه اراك فعال كردن بخش خصوصي با مشاركت دانشگاه به عنوان يك راه حل مي تواند در پيشرفت عمراني دانشگاه موثر باشد.

ایشان افزودند: كار گروهي در زمينه بلوار كربلا تشكيل شود است تا قسمتي از فضاي تجاري و تاسيساتي به فضاي سبز تغيير كاربري يابد و بر اساس كميسيون ماده پنج  تغيير كاربري تپه آزمايش از تجاري به آموزشي  صورت گيرد كه سرمايه گزار رغبت بيشتري جهت سرمايه گزاري از خود نشان بدهد عضو شوراي اسلامي كلان شهر اراك در ادامه پیشنهاد نمودند جهت جا به جا یی زمين هاي ورودی دانشگاه با تپه آزمايش كارگروهي تشكيل گردد تا با ارتباط بيشتر با مالكين و دانشگاه اين كار سريعتر صورت بگيرد. دكتر سعيد حميدي ریاست محترم دانشگاه نیز در جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر بيان داشتند: شهرداري اراك مبلغ نه ميليارد ريال بابت عوارض و نوسازي از دانشگاه درخواست دارد كه اين امر نياز به همكاري بيشتر شهرداري و شوراي اسلامي شهر اراك با دانشگاه می باشد. دکتر عليمرادي عضو شوراي اسلامي شهر اراك درباره طرح مسكوني دانشگاه اراك اظهار داشتند: كه اين طرح براي دانشگاه اراك طرح مناسبي نمي باشد و اگر اين فضا مسكوني به محوطه و مجتمع تفريحي تبديل شود به لحاظ آب و هوا و نزديكي به مركز شهر مناسبتر خواهد بود.

در اين ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر خواهان تشكيل جلسه سه جانبه بين دانشگاه، شوراي اسلامي كلان شهر اراك و شهرداري شدند تا فعاليتها سرعت بيشتري ادامه يابد.


 

2016_06_04/IMG_2015115.JPG 2016_06_04/IMG_2015116.JPG 2016_06_04/IMG_2015117.JPG 2016_06_04/IMG_2015118.JPG 2016_06_04/IMG_2015111.JPG 2016_06_04/IMG_2015112.JPG 2016_06_04/IMG_2015113.JPG 2016_06_04/IMG_2015114.JPG 2016_06_04/IMG_201519.JPG 2016_06_04/IMG_2015110.JPG
قبلی 1 2 بعدی
18 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری