مراسم تجلیل از اساتید بسیجی دانشگاه اراک

2016_06_24/IMG_2461121.JPG 2016_06_24/IMG_2461122.JPG 2016_06_24/IMG_2461114.JPG 2016_06_24/IMG_2461115.JPG 2016_06_24/IMG_2461116.JPG 2016_06_24/IMG_2461117.JPG 2016_06_24/IMG_2461118.JPG 2016_06_24/IMG_2461119.JPG 2016_06_24/IMG_2461120.JPG 2016_06_24/IMG_246118.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
22 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری