برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه اراک (جام رمضان 95)

2016_06_28/IMG_2573119.JPG 2016_06_28/IMG_2573120.JPG 2016_06_28/IMG_2573121.JPG 2016_06_28/IMG_2573114.JPG 2016_06_28/IMG_2573115.JPG 2016_06_28/IMG_2573116.JPG 2016_06_28/IMG_2573117.JPG 2016_06_28/IMG_2573118.JPG 2016_06_28/IMG_257319.JPG 2016_06_28/IMG_2573110.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
21 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری