حضور سبز کارکنان دانشگاه اراک در راهپیمایی پر شور روز قدس

2016_07_01/IMG_2727113.JPG 2016_07_01/IMG_2727114.JPG 2016_07_01/IMG_272717.JPG 2016_07_01/IMG_272718.JPG 2016_07_01/IMG_272719.JPG 2016_07_01/IMG_2727110.JPG 2016_07_01/IMG_2727111.JPG 2016_07_01/IMG_2727112.JPG 2016_07_01/IMG_272712.JPG 2016_07_01/IMG_272713.JPG
قبلی 1 2 بعدی
14 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری