سه شنبه های بدون خودرو در دانشگاه اراک(بیست و دوم تیر ماه)

2016_08_15/photo_2016-08-16_12-39-033.jpg 2016_08_15/photo_2016-08-16_12-39-034.jpg 2016_08_15/photo_2016-08-16_12-39-031.jpg 2016_08_15/photo_2016-08-16_12-39-032.jpg 2016_07_11/IMG_293918.JPG 2016_07_11/IMG_293919.JPG 2016_07_11/IMG_2939110.JPG 2016_07_11/IMG_2939111.JPG 2016_07_11/IMG_293914.JPG 2016_07_11/IMG_293915.JPG
قبلی 1 2 بعدی
15 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری