گزارش تصویری از برگزاری آزمون سراسری سال1395 در دانشگاه اراک

2016_07_15/IMG_3653127.JPG 2016_07_15/IMG_3653121.JPG 2016_07_15/IMG_3653122.JPG 2016_07_15/IMG_3653123.JPG 2016_07_15/IMG_3653124.JPG 2016_07_15/IMG_3653125.JPG 2016_07_15/IMG_3653126.JPG 2016_07_15/IMG_3653114.JPG 2016_07_15/IMG_3653115.JPG 2016_07_15/IMG_3653116.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
27 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری