نشست خبری موسسین انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه اراک با اصحاب رسانه مورخ بیست و هفتم تیر ماه

2016_07_16/IMG_411115.JPG 2016_07_16/IMG_411116.JPG 2016_07_16/IMG_411117.JPG 2016_07_16/IMG_411118.JPG 2016_07_16/IMG_411119.JPG 2016_07_16/IMG_411111.JPG 2016_07_16/IMG_411112.JPG 2016_07_16/IMG_411113.JPG 2016_07_16/IMG_411114.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری