گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی خوابگاه دانشجوی دخترانه

2016_08_23/IMG_484018.JPG 2016_08_23/IMG_484019.JPG 2016_08_23/IMG_484011.JPG 2016_08_23/IMG_484012.JPG 2016_08_23/IMG_484013.JPG 2016_08_23/IMG_484014.JPG 2016_08_23/IMG_484015.JPG 2016_08_23/IMG_484016.JPG 2016_08_23/IMG_484017.JPG 2016_08_23/1.jpg
قبلی 1 2 بعدی
12 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری