کزارش تصویری مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه اراک شهریور 95

2016_08_27/IMG_526514.JPG 2016_08_27/IMG_526515.JPG 2016_08_27/IMG_526516.JPG 2016_08_27/IMG_526517.JPG 2016_08_27/IMG_526518.JPG 2016_08_27/IMG_526511.JPG 2016_08_27/IMG_526512.JPG 2016_08_27/IMG_526513.JPG 2016_08_27/IMG_540417.JPG 2016_08_27/IMG_540418.JPG
قبلی 1 2 بعدی
18 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری