چهارمین نشست مدیران روابط عمومی و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 کشور

2016_08_31/IMG_547719.JPG 2016_08_31/IMG_5477110.JPG 2016_08_31/IMG_5477111.JPG 2016_08_31/IMG_5477112.JPG 2016_08_31/IMG_547711.JPG 2016_08_31/IMG_547712.JPG 2016_08_31/IMG_547713.JPG 2016_08_31/IMG_547714.JPG 2016_08_31/IMG_547715.JPG 2016_08_31/IMG_547716.JPG
قبلی 1 2 بعدی
12 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری