گزارش تصویری از مراسم کلنگ زنی یادمان شهید گمنام دانشگاه اراک

2016_09_25/IMG_6220018.JPG 2016_09_25/IMG_6220019.JPG 2016_09_25/IMG_6220012.JPG 2016_09_25/IMG_6220013.JPG 2016_09_25/IMG_6220014.JPG 2016_09_25/IMG_6220015.JPG 2016_09_25/IMG_6220016.JPG 2016_09_25/IMG_6220017.JPG 2016_09_25/IMG_6220011.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری