حال و هوای دانشگاه اراک در اولین روزهای سال تحصیلی 96-95

2016_10_04/IMG_6406.JPG 2016_10_04/IMG_6394.JPG 2016_10_04/IMG_6378.JPG 2016_10_04/IMG_6396.JPG 2016_10_04/IMG_6397.JPG 2016_10_04/IMG_6399.JPG 2016_10_04/IMG_6402.JPG 2016_10_04/IMG_6369.JPG 2016_10_04/IMG_6373.JPG 2016_10_04/IMG_6374.JPG
قبلی 1 2 3 4 بعدی
32 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری