بازدید هیات اسلوونی از دانشگاه اراک

2016_10_15/IMG_68660111.JPG 2016_10_15/IMG_68660112.JPG 2016_10_15/IMG_68660113.JPG 2016_10_15/IMG_68660114.JPG 2016_10_15/IMG_68660115.JPG 2016_10_15/IMG_68660116.JPG 2016_10_15/IMG_68660117.JPG 2016_10_15/IMG_6866015.JPG 2016_10_15/IMG_6866016.JPG 2016_10_15/IMG_6866017.JPG
قبلی 1 2 بعدی
17 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری