جلسه تبيين شاخص هاي كيفيت بخشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

2017_03_10/IMG_7686.JPG 2017_03_10/IMG_7688.JPG 2017_03_10/IMG_7690.JPG 2017_03_10/IMG_7697.JPG 2017_03_10/IMG_7698.JPG 2017_03_10/IMG_7702.JPG 2017_03_10/IMG_7648.JPG 2017_03_10/IMG_7650.JPG 2017_03_10/IMG_7654.JPG 2017_03_10/IMG_7676.JPG
قبلی 1 2 بعدی
12 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری