بازديد دكتر كهرام رئيس موسسه سرم سازي رازي از شركت تكوين آزمايش پارسه

2017_03_12/IMG_8502.JPG 2017_03_12/IMG_8505.JPG 2017_03_12/IMG_8500.JPG 2017_03_12/IMG_8494.JPG 2017_03_12/IMG_8484.JPG 2017_03_12/IMG_8476.JPG 2017_03_12/IMG_8463.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری