نشست صميمانه رياست دانشگاه و معاونت پشتيباني با كاركنان غير هيأت علمي

2017_04_02/IMG_8907.JPG 2017_04_02/IMG_8876.JPG 2017_04_02/IMG_8875.JPG 2017_04_02/IMG_8859.JPG 2017_04_02/IMG_8851.JPG 2017_04_02/IMG_8847.JPG 2017_04_02/IMG_8840.JPG 2017_04_02/IMG_8810.JPG 2017_04_02/IMG_8795.JPG 2017_04_02/IMG_8777.JPG
قبلی 1 2 بعدی
13 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری