اولين جلسه ستاد ايثارگر در سال 96

2017_04_25/IMG_9378.JPG 2017_04_25/IMG_9371.JPG 2017_04_25/IMG_9361.JPG 2017_04_25/IMG_9357.JPG 2017_04_25/IMG_9353.JPG 2017_04_25/IMG_9346.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری