برگزاري مراسم بزرگداشت روز معلم

2017_05_02/IMG_9953.JPG 2017_05_02/IMG_9958.JPG 2017_05_02/IMG_9960.JPG 2017_05_02/IMG_9974.JPG 2017_05_02/IMG_9983.JPG 2017_05_02/IMG_9991.JPG 2017_05_02/IMG_0092.JPG 2017_05_02/IMG_0101.JPG 2017_05_02/IMG_0103.JPG 2017_05_02/IMG_0105.JPG
قبلی 1 2 3 بعدی
27 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری