نشست مشترك معاون آموزشي نيروي دريايي ارتش و مسئولين دانشگاه اراك

2017_05_13/IMG_0402.JPG 2017_05_13/IMG_0403.JPG 2017_05_13/IMG_0405.JPG 2017_05_13/IMG_0411.JPG 2017_05_13/IMG_0414.JPG 2017_05_13/IMG_0417.JPG 2017_05_13/IMG_0423.JPG 2017_05_13/IMG_0399.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری