افتتاح دانشكده علوم ورزشي و جشن دانش آموختگي دانشجويان علوم ورزشي

2017_05_13/IMG_0633.JPG 2017_05_13/IMG_0642.JPG 2017_05_13/IMG_0664.JPG 2017_05_13/IMG_0681.JPG 2017_05_13/IMG_0539.JPG 2017_05_13/IMG_0546.JPG 2017_05_13/IMG_0559.JPG 2017_05_13/IMG_0561.JPG 2017_05_13/IMG_0574.JPG 2017_05_13/IMG_0577.JPG
قبلی 1 2 بعدی
15 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری