يادبود شهيد گمنام و مراسم گراميداشت شداي دانشجو و اولين سالگرد شهيد بابايي

2017_05_15/IMG_0942.JPG 2017_05_15/IMG_0945.JPG 2017_05_15/IMG_0949.JPG 2017_05_15/IMG_0962.JPG 2017_05_15/IMG_0965.JPG 2017_05_15/IMG_0978.JPG 2017_05_15/IMG_0990.JPG 2017_05_15/IMG_0998.JPG 2017_05_15/IMG_0860.JPG 2017_05_15/IMG_0864.JPG
قبلی 1 2 بعدی
18 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری