افتتاح مركز پردازش سريع دانشكده فني و دانشگاه مركزي

2017_05_19/IMG_1203.JPG 2017_05_19/IMG_1204.JPG 2017_05_19/IMG_1212.JPG 2017_05_19/IMG_1220.JPG 2017_05_19/IMG_1230.JPG 2017_05_19/IMG_1233.JPG 2017_05_19/IMG_1239.JPG 2017_05_19/IMG_0840.JPG 2017_05_19/IMG_0849.JPG 2017_05_19/IMG_0856.JPG
قبلی 1 2 بعدی
17 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری