مراسم تكريم و معارفه مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و تقدير از رابطين نهاد در دانشكده ها

2017_05_29/IMG_1525.JPG 2017_05_29/IMG_1531.JPG 2017_05_29/IMG_1538.JPG 2017_05_29/IMG_1553.JPG 2017_05_29/IMG_1564.JPG 2017_05_29/IMG_1573.JPG 2017_05_29/IMG_1475.JPG 2017_05_29/IMG_1485.JPG 2017_05_29/IMG_1491.JPG 2017_05_29/IMG_1496.JPG
قبلی 1 2 بعدی
14 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری