مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز كارمند

2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-59.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-53-02.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-53-05.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-50.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-53.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-56.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-35.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-39.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-42.jpg 2017_09_15/photo_2017-09-16_07-52-44.jpg
قبلی 1 2 3 بعدی
28 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری