همایش پیاده روی و ورزش صبحگاهی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

2017_10_21/PHOTO120010.jpg 2017_10_21/PHOTO120011.jpg 2017_10_21/PHOTO120012.jpg 2017_10_21/PHOTO120013.jpg 2017_10_21/PHOTO12005.jpg 2017_10_21/PHOTO12006.jpg 2017_10_21/PHOTO12007.jpg 2017_10_21/PHOTO12008.jpg 2017_10_21/PHOTO12009.jpg 2017_10_21/PHOTO12001.jpg
قبلی 1 2 بعدی
13 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری