برگزاري مراسم افتتاحيه گروه فرش

2017_10_29/f112.jpg 2017_10_29/f113.jpg 2017_10_29/f110.jpg 2017_10_29/f18.jpg 2017_10_29/f19.jpg 2017_10_29/f111.jpg 2017_10_29/f16.jpg 2017_10_29/f17.jpg 2017_10_29/f13.jpg 2017_10_29/f14.jpg
قبلی 1 2 بعدی
13 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری