حضور دانشگاه اراک در نمایشگاه هفته پژوهش استان مرکزی

2017_11_29/IMG_6193.JPG 2017_11_29/IMG_6209.JPG 2017_11_29/IMG_6217.JPG 2017_11_29/IMG_6251.JPG 2017_11_29/IMG_6284.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری