راه اندازی مرکز تحقیقات انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اراک با همکاری شرکت منطقه ای برق باختر

2017_11_29/photo_2017-11-29_19-34-04.jpg 2017_11_29/photo_2017-11-29_19-34-07.jpg 2017_11_29/photo_2017-11-29_19-33-53.jpg 2017_11_29/photo_2017-11-29_19-33-58.jpg 2017_11_29/photo_2017-11-29_19-34-01.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری