برگزاري مراسم افتتاحیه انجمن روانشناسی مثبت ایران

2017_12_08/rvn12.jpg 2017_12_08/rvn13.jpg 2017_12_08/rvn14.jpg 2017_12_08/rvn16.jpg 2017_12_08/rvn17.jpg 2017_12_08/rvn11.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری