نخستين بازارچه جامع كسب و كار دانشجويي

2018_01_01/bazarchee-15.jpg 2018_01_01/photo_2017-12-12_07-49-28.jpg 2018_01_01/bazarchee-5.jpg 2018_01_01/bazarche2.jpg 2018_01_01/bazarche3.jpg 2018_01_01/bazarche4.jpg 2018_01_01/bazarche1.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری