حضور رئيس مركز ملي فرش ايران در دانشگاه اراك

2018_01_02/IMG_7801485.jpg 2018_01_02/IMG_780414.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری