مراسم بزرگداشت روز 9 دي

2018_01_02/IMG_8116.jpg 2018_01_02/IMG_8114.jpg 2018_01_02/IMG_8112.jpg 2018_01_02/IMG_8104.jpg 2018_01_02/IMG_8097.jpg 2018_01_02/IMG_8086.jpg 2018_01_02/IMG_8073.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری