مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر گروه هاي آموزشي

2018_01_03/IMG_8260.jpg 2018_01_03/IMG_8256.jpg 2018_01_03/IMG_8250.jpg 2018_01_03/IMG_8234.jpg 2018_01_03/IMG_8220.jpg 2018_01_03/IMG_8215.jpg 2018_01_03/IMG_8207.jpg 2018_01_03/IMG_8197.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری