جلسه ساماندهی اراضی دانشگاه اراک با حضور معاون هماهنگی استانداری مرکزی

2018_01_06/IMG_8441.JPG 2018_01_06/IMG_8448.JPG 2018_01_06/IMG_8452.JPG 2018_01_06/IMG_8454.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری