نشست شورای سیاست گذاری هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس آزمایشهای غیر مخرب

2018_01_23/IMG_8526.jpg 2018_01_23/IMG_8533.jpg 2018_01_23/IMG_8540.jpg 2018_01_20/IMG_8522.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری