نشست هم انديشي پيرامون نحوه ي اجراي سياست هاي وزارت علوم در آموزش عالي كشور با حضور مدیران اجرایی و آموزشی دانشگاه

2018_01_23/IMG_8625.jpg 2018_01_23/IMG_8632.jpg 2018_01_23/IMG_8572.jpg 2018_01_23/IMG_8592.jpg 2018_01_23/IMG_8638.jpg 2018_01_23/IMG_8651.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری