نشست هيات رئيسه دانشگاه با اساتيد دانشكده علوم ورزشي و دانشكده فني و مهندسي

2018_03_06/FN16.jpg 2018_03_06/FN17.jpg 2018_03_06/FN18.jpg 2018_03_06/FN19.jpg 2018_03_06/FN110.jpg 2018_03_06/FN111.jpg 2018_03_06/FN112.jpg 2018_03_06/FN11.jpg 2018_03_06/FN12.jpg 2018_03_06/FN13.jpg
قبلی 1 2 بعدی
12 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری