برگزاري همايش كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات

2018_03_06/KARAFARINI4.JPG 2018_03_06/KARAFARINI5.JPG 2018_03_06/KARAFARINI6.JPG 2018_03_06/KARAFARINI7.JPG 2018_03_06/KARAFARINI8.JPG 2018_03_06/KARAFARINI9.JPG 2018_03_06/KARAFARINI10.JPG 2018_03_06/KARAFARINI11.JPG 2018_03_06/KARAFARINI1.JPG 2018_03_06/KARAFARINI2.JPG
قبلی 1 2 بعدی
11 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری