نشست هم انديشي دفتر استعداد درخشان با دانشجويان

2018_03_06/IMG_9827.JPG 2018_03_06/IMG_9817.JPG 2018_03_06/IMG_9818.JPG 2018_03_06/IMG_9820.JPG 2018_03_06/IMG_9824.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری