مراسم تجليل از همكاران خانم شاهد و ايثارگر

2018_03_06/IMG_9879.JPG 2018_03_06/IMG_9830.JPG 2018_03_06/IMG_9831.JPG 2018_03_06/IMG_9838.JPG 2018_03_06/IMG_9847.JPG 2018_03_06/IMG_9854.JPG 2018_03_06/IMG_9859.JPG 2018_03_06/IMG_9863.JPG 2018_03_06/IMG_9872.JPG 2018_03_06/IMG_9874.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری