نشست مشترك رئيس محترم دانشگاه با مدير عامل شركت ماشين سازي اراك و عقد تفاهم نامه همكاري

2018_03_06/photo_2018-03-07_11-01-24.jpg 2018_03_06/photo_2018-03-07_11-01-37.jpg 2018_03_06/photo_2018-03-07_11-01-41.jpg 2018_03_06/IMG_9880.jpg 2018_03_06/IMG_9914.JPG 2018_03_06/photo_2018-03-07_11-01-17.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری