اولين پيش رويداد كارآفريني در 54 ساعت كشاورزي هوشمند

2018_03_06/photo_2018-03-07_11-10-02.jpg 2018_03_06/photo_2018-03-07_11-10-06.jpg 2018_03_06/photo_2018-03-07_11-10-11.jpg 2018_03_06/photo_2018-03-07_11-09-54.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری