مراسم روز درختکاری به مناسبت هفته منابع طبیعی

2018_03_07/IMG_9998.JPG 2018_03_07/IMG_0154.JPG 2018_03_07/IMG_0181.JPG 2018_03_07/IMG_0185.JPG 2018_03_07/IMG_9947.JPG 2018_03_07/IMG_9959.JPG 2018_03_07/IMG_9968.JPG 2018_03_07/IMG_9972.JPG 2018_03_07/IMG_9983.JPG 2018_03_07/IMG_9985.JPG
قبلی 1 2 بعدی
15 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری