نشست هيات رئيسه با اساتيد دانشكده علوم پايه

2018_03_12/IMG_0237.JPG 2018_03_12/IMG_0245.JPG 2018_03_12/IMG_0258.JPG 2018_03_12/IMG_0263.JPG 2018_03_12/IMG_0265.JPG 2018_03_12/IMG_0195.JPG 2018_03_12/IMG_0209.JPG 2018_03_12/IMG_0211.JPG 2018_03_12/IMG_0214.JPG 2018_03_12/IMG_0226.JPG
قبلی 1 2 بعدی
11 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری