اداي احترام به شهيد گمنام دانشگاه

2014_03_15/191244.gif 2014_03_15/DSC01758.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری