مراسم توديع و معارفه معاون دفتر نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

2018_04_24/IMG_049299kl.jpg 2018_04_24/IMG_04920jhk.jpg 2018_04_24/IMG_049398972.jpg 2018_04_24/IMG_049374214.jpg 2018_04_24/1524593802_IMG_0493.jpg 2018_04_24/012545.jpg 2018_04_24/IMG_0493.jpg 2018_04_24/IMG_0476.jpg 2018_04_24/IMG_0478.jpg 2018_04_24/IMG_0473.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری