مراسم تكريم از جناب آقاي دكتر ذوالانوار به مناسبت بازنشستگي

2018_04_24/IMG_06980144778.jpg 2018_04_24/IMG_069801447.jpg 2018_04_24/IMG_069800014.jpg 2018_04_24/IMG_06981489.jpg 2018_04_24/IMG_0698457.jpg 2018_04_24/IMG_0698000.jpg 2018_04_24/IMG_069878km.jpg 2018_04_24/IMG_0698kkk.jpg 2018_04_24/IMG_0698.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری