آيين توديع و معارفه رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي

2018_04_24/photo_2018-04-11_13-08-20.jpg 2018_04_24/photo_2018-04-11_13-08-24.jpg 2018_04_24/photo_2018-04-11_13-07-58.jpg 2018_04_24/photo_2018-04-11_13-08-15.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری