مراسم تجليل از مقام استاد و بزرگداشت روز معلم

2018_05_05/jkiu.jpg 2018_05_05/lfdkjos.jpg 2018_05_05/lfkglx.jpg 2018_05_05/lsdjfos.jpg 2018_05_05/4545754.jpg 2018_05_05/5421635.jpg 2018_05_05/8467464.jpg 2018_05_05/54612121.jpg 2018_05_05/212415465.jpg 2018_05_05/546464946.jpg
قبلی 1 2 بعدی
15 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری